Chu Mộc Nam

Thiếu Niên Ca Hành

05/08/2021 17:14 265

  Tác Giả: Chu Mộc Nam Giọng đọc: MC Tiến Phong Thiếu Niên Ca Hành: Sau cái chết của Vong Ưu đại sư, một chiếc kim quan* thần bí xuất hiện tại thế gian, giang hồ dậy sóng từ đó cũng dậy sóng. Hào kiệt khắp nơi nổi dậy, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường […]