Đường Gia Tam Thiếu

Băng Hỏa Ma Trù

20/08/2021 11:03 53

  Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu Giọng đọc: MC Đình Duy Băng Hỏa Ma Trù của tác giả Đường Gia Tam Thiếu đưa người nghe vào một thế giới tiên hiệp đầy màu sắc, nơi có sự kết hợp của trù nghệ và ma pháp. Với nhân vật chính Dung Niệm Băng mang trên […]