Harlan Coben

Người Vô Tội

06/09/2021 14:51 39

  Tác Giả: Harlan Coben Giọng đọc: Hằng Bon Nhân vật nam chính, anh là một người đầy nghị lực. Bị người đời coi thường, luôn bị xem là phần tử xấu của xã hội cần được loại bỏ, và nơi của họ là ở trong tù chứ không phải là ở đây. Mặc dù trải […]