MC Đình Soạn

Tôi Đã Trông Coi Một Ngôi Nhà Ma

21/08/2021 20:08 70

  Giọng đọc: Đình Soạn Tôi Đã Trông Coi Một Ngôi Nhà Ma kể về đôi vợ chồng Quân và Liên vì mất việc, cảnh nghèo khó nên đã trông coi một ngôi nhà đã từng xảy ra những sự việc kinh hoàng mà không ai dám ở. Vậy điều gì sẽ xảy ra cho […]