MC Tiến Phong

Vương Đạo Chí Tôn

22/08/2021 15:49 45

  Giọng đọc: MC Tiến Phong Mời quý vị các bạn cùng đón nghe bộ truyện tiên hiệp mp3 rất là hay có tên gọi Vương Đạo Chí Tôn qua phần diễn đọc MC Tiến Phong. Mời quý vị cùng theo dõi và lắng nghe truyện

Thâu Thiên Chi Đạo Phần 301-403End

20/08/2021 16:42 85

  Tác Giả: Hắc Sơn Lão Quỷ Giọng đọc: MC Tiến Phong Bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo mp3 được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Lược Thiên Ký của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Mời quý thính giả cúng lắng nghe truyện ngay sau đây qua phần trình bày MC Tiến Phong.

Thâu Thiên Chi Đạo Phần 201-300

20/08/2021 16:39 54

  Tác Giả: Hắc Sơn Lão Quỷ Giọng đọc: MC Tiến Phong Bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo mp3 được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Lược Thiên Ký của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Mời quý thính giả cúng lắng nghe truyện ngay sau đây qua phần trình bày MC Tiến Phong.

Thâu Thiên Chi Đạo Phần 101-200

20/08/2021 16:36 68

  Tác Giả: Hắc Sơn Lão Quỷ Giọng đọc: MC Tiến Phong Bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo mp3 được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Lược Thiên Ký của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Mời quý thính giả cúng lắng nghe truyện ngay sau đây qua phần trình bày MC Tiến Phong.

Thâu Thiên Chi Đạo Phần 1-100

20/08/2021 16:32 59

  Tác Giả: Hắc Sơn Lão Quỷ Giọng đọc: MC Tiến Phong Bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo mp3 được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Lược Thiên Ký của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Mời quý thính giả cúng lắng nghe truyện ngay sau đây qua phần trình bày MC Tiến Phong.

Hắc Tây Du Phần 301-490

20/08/2021 10:00 54

  Tác Giả: Trạch Thư Giọng đọc: MC Tiến Phong “Trời tối, đừng ra ngoài” – Câu nói huyền thoại của Đại Khư tổ huấn trong truyện tiên hiệp Mục Thần Ký (Hắc Tây Du) của tác giả Trạch Thư. Đại Khư Tàn Lão Thôn là một đứa bé được những người già nhặt được ở bờ […]

Hắc Tây Du Phần 201-300

20/08/2021 09:58 51

  Tác Giả: Trạch Thư Giọng đọc: MC Tiến Phong “Trời tối, đừng ra ngoài” – Câu nói huyền thoại của Đại Khư tổ huấn trong truyện tiên hiệp Mục Thần Ký (Hắc Tây Du) của tác giả Trạch Thư. Đại Khư Tàn Lão Thôn là một đứa bé được những người già nhặt được ở bờ […]

Hắc Tây Du Phần 101-200

20/08/2021 09:56 58

  Tác Giả: Trạch Thư Giọng đọc: MC Tiến Phong “Trời tối, đừng ra ngoài” – Câu nói huyền thoại của Đại Khư tổ huấn trong truyện tiên hiệp Mục Thần Ký (Hắc Tây Du) của tác giả Trạch Thư. Đại Khư Tàn Lão Thôn là một đứa bé được những người già nhặt được ở bờ […]

Hắc Tây Du Phần 1-100

20/08/2021 09:36 51

  Tác Giả: Trạch Thư Giọng đọc: MC Tiến Phong “Trời tối, đừng ra ngoài” – Câu nói huyền thoại của Đại Khư tổ huấn trong truyện tiên hiệp Mục Thần Ký (Hắc Tây Du) của tác giả Trạch Thư. Đại Khư Tàn Lão Thôn là một đứa bé được những người già nhặt được ở bờ […]

Hắc Ám Phong Thần Ký

20/08/2021 08:14 52

  Tác Giả: Điểm Tinh Linh Giọng đọc: MC Tiến Phong Hắc Ám Phong Thần Ký là bộ truyện tiên hiệp audio được chuyển thể từ tác phẩm Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh.

Thiếu Niên Ca Hành

05/08/2021 17:14 261

  Tác Giả: Chu Mộc Nam Giọng đọc: MC Tiến Phong Thiếu Niên Ca Hành: Sau cái chết của Vong Ưu đại sư, một chiếc kim quan* thần bí xuất hiện tại thế gian, giang hồ dậy sóng từ đó cũng dậy sóng. Hào kiệt khắp nơi nổi dậy, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường […]