Tân Phong

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

22/08/2021 17:05 74

  Tác Giả: Tân Phong Giọng đọc: MC Trần Vân Truyện audio Xuyên Thành Tiểu Thần Côn: Nhân vật chính là thần mà bị đày xuống nhân gian, tịch thu hết pháp lực, trở thành thường nhân, xuyên vào bào thai của 1 người phụ nữ nghèo. Khi được sinh ra biết mệnh khắc cha mẹ, cha […]