Kiếm HiệpMC Tuấn AnhNgã Cật Tây Hồng ThịTiên HiệpTruyện Full

Tinh Thần Biến Phần 1-50

220
 • Tinh Thần Biến - Phần 51

 • Tinh Thần Biến - Phần 52

 • Tinh Thần Biến - Phần 53

 • Tinh Thần Biến - Phần 54

 • Tinh Thần Biến - Phần 55

 • Tinh Thần Biến - Phần 56

 • Tinh Thần Biến - Phần 57

 • Tinh Thần Biến - Phần 58

 • Tinh Thần Biến - Phần 59

 • Tinh Thần Biến - Phần 60

 • Tinh Thần Biến - Phần 61

 • Tinh Thần Biến - Phần 62

 • Tinh Thần Biến - Phần 63

 • Tinh Thần Biến - Phần 64

 • Tinh Thần Biến - Phần 65

 • Tinh Thần Biến - Phần 66

 • Tinh Thần Biến - Phần 67

 • Tinh Thần Biến - Phần 68

 • Tinh Thần Biến - Phần 69

 • Tinh Thần Biến - Phần 70

 • Tinh Thần Biến - Phần 71

 • Tinh Thần Biến - Phần 72

 • Tinh Thần Biến - Phần 73

 • Tinh Thần Biến - Phần 74

 • Tinh Thần Biến - Phần 75

 • Tinh Thần Biến - Phần 76

 • Tinh Thần Biến - Phần 77

 • Tinh Thần Biến - Phần 78

 • Tinh Thần Biến - Phần 79

 • Tinh Thần Biến - Phần 80

 • Tinh Thần Biến - Phần 81

 • Tinh Thần Biến - Phần 82

 • Tinh Thần Biến - Phần 83

 • Tinh Thần Biến - Phần 84

 • Tinh Thần Biến - Phần 85

 • Tinh Thần Biến - Phần 86

 • Tinh Thần Biến - Phần 87

 • Tinh Thần Biến - Phần 88

 • Tinh Thần Biến - Phần 89

 • Tinh Thần Biến - Phần 90

 • Tinh Thần Biến - Phần 91

 • Tinh Thần Biến - Phần 92

 • Tinh Thần Biến - Phần 93

 • Tinh Thần Biến - Phần 94

 • Tinh Thần Biến - Phần 95

 • Tinh Thần Biến - Phần 96

 • Tinh Thần Biến - Phần 97

 • Tinh Thần Biến - Phần 98

 • Tinh Thần Biến - Phần 99

 • Tinh Thần Biến - Phần 100

 • Tinh Thần Biến - Phần 1

 • Tinh Thần Biến - Phần 2

 • Tinh Thần Biến - Phần 3

 • Tinh Thần Biến - Phần 4

 • Tinh Thần Biến - Phần 5

 • Tinh Thần Biến - Phần 6

 • Tinh Thần Biến - Phần 7

 • Tinh Thần Biến - Phần 8

 • Tinh Thần Biến - Phần 9

 • Tinh Thần Biến - Phần 10

 • Tinh Thần Biến - Phần 11

 • Tinh Thần Biến - Phần 12

 • Tinh Thần Biến - Phần 13

 • Tinh Thần Biến - Phần 14

 • Tinh Thần Biến - Phần 15

 • Tinh Thần Biến - Phần 16

 • Tinh Thần Biến - Phần 17

 • Tinh Thần Biến - Phần 18

 • Tinh Thần Biến - Phần 19

 • Tinh Thần Biến - Phần 20

 • Tinh Thần Biến - Phần 21

 • Tinh Thần Biến - Phần 22

 • Tinh Thần Biến - Phần 23

 • Tinh Thần Biến - Phần 24

 • Tinh Thần Biến - Phần 25

 • Tinh Thần Biến - Phần 26

 • Tinh Thần Biến - Phần 27

 • Tinh Thần Biến - Phần 28

 • Tinh Thần Biến - Phần 29

 • Tinh Thần Biến - Phần 31

 • Tinh Thần Biến - Phần 30

 • Tinh Thần Biến - Phần 32

 • Tinh Thần Biến - Phần 33

 • Tinh Thần Biến - Phần 34

 • Tinh Thần Biến - Phần 35

 • Tinh Thần Biến - Phần 36

 • Tinh Thần Biến - Phần 37

 • Tinh Thần Biến - Phần 38

 • Tinh Thần Biến - Phần 39

 • Tinh Thần Biến - Phần 40

 • Tinh Thần Biến - Phần 41

 • Tinh Thần Biến - Phần 42

 • Tinh Thần Biến - Phần 43

 • Tinh Thần Biến - Phần 44

 • Tinh Thần Biến - Phần 45

 • Tinh Thần Biến - Phần 46

 • Tinh Thần Biến - Phần 47

 • Tinh Thần Biến - Phần 48

 • Tinh Thần Biến - Phần 49

 • Tinh Thần Biến - Phần 50

 

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Giọng đọc: MC Tuấn Anh
Tinh Thần Biến Phần 1-50: là một bộ truyện tiên kiếm hiệp Trung Quốc hay của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, truyện có nội dung xoay quanh người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt qua bao khó khăn nguy hiểm để lên Thần Giới tìm người yêu. Mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc MC Tuấn Anh.

5 ( 1 bình chọn )

PHẦN KHÁC CỦA TRUYỆN

Ý kiến quý thính giả (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Audio Truyện Hay Khác

Audio Truyện Mới

Xem thêm